Kommun och politik

Oro för omvärldsläget

Ryssland har inlett ett väpnat angrepp på Ukraina. Både vuxna och barn kan känna rädsla inför det oroliga omvärldsläget i Europa. Här kan du få lite tips och länkar om hur du kan hantera din oro men också hur du bör agera för att inte sprida vidare ogrundade rykten. 

Källkritik

Vid kriser och allvarliga händelser är det extra viktigt att vara källkritisk. Sök information från olika källor för att få en bild av läget och sprid inte vidare obekräftade rykten.

Checklista för källkritik

  • Vem ligger bakom informationen? Kan du hitta den ursprungliga källan?
  • Vem tjänar på att du sprider den?
  • Varför finns informationen? Är avsikten att förändra ditt tänkande och agerande?
  • Hur gammal är informationen? Är den fortfarande relevant?
  • Var fann du informationen? Kommer den från en källa som är pålitlig och som tidigare har levererat bekräftad information?
  • Kontrollera om du kan hitta informationen i andra källor. Information från endast en källa måste behandlas med stor försiktighet.
  • Sök efter information som inte bekräftar din nuvarande åsikt. På så sätt undviker du att du endast letar efter information som förstärker din nuvarande uppfattning.

Läs mer på: Källkritik - Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Uppdaterad