Kommun och politik, Näringsliv, arbete och landsbygd

Ragunda kommun startar upp med "Förenkla - helt enkelt"

Ragunda kommun kommer att starta upp Sveriges kommuner och regioners (SKR) utbildning "Förenkla – helt enkelt" den 22 mars. Det är en utbildning för våra medarbetare, chefer och förtroendevalda i Ragunda kommun som möter företag.

Målet med Förenkla - helt enkelt är att utveckla kommunens kontakter med näringslivet genom bra interna samarbeten, en större förståelse för företagens behov och att skapa ett tillitsfullt och långsiktigt samarbete mellan kommunen och det lokala näringslivet. Utgångspunkten är det som näringslivet själva anser vara viktigt för möjligheten att starta, verka och växa.

Utbildningen leds av Thomas Forslin och vi kommer att träffas en heldag med fokus på bemötande, servicegrad, regeltillämpning, organisationskultur och innovationstänkande.

Program

08:30 - 09:00 Drop in-fika
09:00 - 09:20 Kommunens inledning Mikael Westin, Kommunstyrelsens ordförande
09:20 - 09:50 Inledning, Thomas Forslin
09:50 - 10:10 Paus
10:10 - 11:00 Kan entreprenörer och byråkrater förstå varandra? Anders Johnson, Skriftstället AB
11:00 - 11:10 Samtal i bänkarna, bensträckare
11:10 - 12:00 Du som möter företagen. Attityder och det professionella bemötandet, Kicki Grunditz, Värdskapet AB
12:00 - 13:00 LUNCH
13:00 - 13:55 Platsinnovation: Designdriven utveckling av attraktiva samhällen, Helena Karlberg.
13:55 - 14:20 Temafrågor i utbildningen, Thomas F
14:20 - 14:45 Fika
14:45 - 15:40 Så tycker företagen! En företagares upplevelse av vardagen och kommunen, Lars Ericson
15:40 - 15:50 Samtal i bänkarna. Formulera ”skicka med-frågor” till internat.
15:50 - 16:00 Summering, SKR, kommunen, avslutning

Mer information

Här hittar du mer information om utbildningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du frågor?

Kontakta Anna-Märta Johansson, Utvecklingsenheten via Kundcenter 0696-68 20 00 eller via mail: naringsliv@ragunda.se

Uppdaterad