Kommun och politik

Ragunda ansöker om stadsbidrag

Ragunda kommun har skickat in en ansökan "Statsbidrag till vissa kommuner och regioner för ekonomi i balans" till kammarkollegiet.

Statsbidraget riktar sig till en kommun eller region som vill finansiera omställningsåtgärder i syfte att få en ekonomi i balans. Bidraget kan sökas för omstrukturerings eller effektiviseringsåtgärder som syftar till att anpassa verksamhetentill nya ekonomiska förutsättningar.

Tjänstepersoner från ledningsgruppen och verksamheterna samt KS presidium i Ragunda kommun har under en tid arbetat med att ta fram en plan för åtgärder inom fem områden:

  • Övergripande nulägesanalys och långsiktig plan för utvecklingsarbetet.
  • Verksamhetsstruktur
  • Ett hållbart fastighetsbestånd som är anpassat till verksamheternas behov.
  • Kompetensförsörjning
  • Digitalisering av kommunens processer.

-Vi tror starkt att detta kan bidra till en hållbar och kvalitativ organisation i framtidens Ragunda kommun, säger kommundirektör Eva Norum.

Läs mer om stadsbidraget på kammarkollegiet.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad