Kommun och politik

Migrationsverket har upphandlat Älggårdsberget som tillfälligt anläggningsboende

Med anledning av kriget i Ukraina och en jämnare fördelning av boenden för dem som söker skydd enligt massflyktsdirektivet har Migrationsverket upphandlat tillfälliga bostäder. Ett av de boenden som nu är upphandlat är Älggårdsberget i Bispgården.

Det är 115 platser som upphandlats och avtalet löper tom 221024. Målet är att dessa platser innan avtalstidens slut har fördelats vidare till så kallade abe-platser, anläggningsboende externt.

Information till allmänheten

Migrationsverket kommer att hålla i en information för allmänheten med anledning av det tillfälliga anläggningsboendet torsdag den 5 maj kl.17.30, Älgårdsbergets aula i Bispgården.

Mer information om Migrationsverkets uppdrag finns på Migrationsverkets hemsida: https://www.migrationsverket.se/ Länk till annan webbplats.

Uppdaterad