Kommun och politik

Enkät angående brottsförebyggande verksamhet och trygghet "Lägesbild 2022 Civilsamhälle"

Ragunda kommun håller på att samla in statistik och information till en lägesbild för år 2022. Den gör vi tillsammans med polisen, för att kartlägga brottsligheten och tryggheten i vår kommun.

Områden som berörs i enkäten är brottsförebyggande, ANDTS (Alkohol, narkotika, doping, tobak och spel), föräldraskapsstöd och folkhälsa.

Kommunen gör en egen lägesbild och polisen gör en, sedan lägger vi ihop dessa till en gemensam. Den gemensamma lokala lägesbilden beskriver brottsligheten och dess konsekvenser inom kommunens geografiska område. Lägesbilden blir  grunden för vad vi ska prioritera och vilka problem vi ska fokusera våra gemensamma resurser på. 

Vi är just nu flera kommuner i länet som jobbar för att ta fram lägesbilder eller har nyligen har gjort det. Detta underlättar vårt arbete med frågorna eftersom det brottsförebyggande arbetet blir ett lagstadgat kommunalt ansvar under 2023.

Er kunskap är en viktig del i lägesbilden!

Civilsamhällets har både information och kunskap som är betydelsefull för att kartlägga brottsligheten och tryggheten i kommunen. Därför tänker jag höra om du kan bidra med information, så att vi kan få en så rättvis lägesbild som möjligt.

Enkäten

Här kan du besvara enkäten: Lägesbild 2022 Civilsamhälle Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sista svarsdag på enkäten är den 30 juni 2022

Lena Sirkka

Folkhälso- och föreningssamordnare

0696-68 21 07

lena.sirkka@ragunda.se

Uppdaterad