Kommun och politik

Totalförsvarsövningen Vildhussen

För att öka Sveriges militära förmåga och bygga ett starkare försvar genomför Försvarsmakten totalförsvarsövningen Vildhussen under veckorna 19-20 (9-22 maj).

Foto: Försvarsmakten

Ökad militär närvaro

Det här innebär en ökad militär närvaro i närområden och i regionen.

Ett av övningens stora moment är masskademomentet i Hammarstrand onsdag den 18 maj.

Deltagare i övningen

Under övningen Vildhussen deltar Försvarsmaktens Hemvärnsbataljoner, underrättelsekompanier samt funktionsplutoner tillsammans med civila myndigheter som Länsstyrelsen i Jämtland, Jämtlands Räddningstjänstförbund, polisen, Region Jämtland Härjedalen och Västernorrland, Ragunda kommun och ett antal fler aktörer.

Målsättningen med övningen är att Hemvärnsbataljonerna får öva tillsammans med civila myndigheter och utveckla sina förmågor.
Totalt kommer Vildhussen att engagera 1 500 deltagare.

Information om övningen

Vi kommer fortlöpande att lägga ut information om övningen i våra kanaler på www.ragunda.se, www.facebook.com/ragundakommun Länk till annan webbplats. samt Instagram.

Norra militärregionen

Läs mer om Norra militärregionen på Försvarsmaktens hemsida Länk till annan webbplats. och Norra Militärregionen | Facebook Länk till annan webbplats.

Uppdaterad