Kommun och politik

Suicide Zeros suicidpreventiva utbildning "Våga Fråga" till alla medarbetare och politiker

Ragunda kommun har beslutat att alla medarbetare samt politiker i Kommunstyrelsen ska få genomgå "Våga Fråga", Suizide Zeros suicidpreventiva utbildning.

Våga Fråga är en två timmar lång suicidpreventiv utbildning som går igenom fakta och myter om självmord, lär ut hur man identifierar varningstecken på när psykisk ohälsa kan uppstå och hur man kan stötta någon som mår dåligt. I utbildningarna får man som medmänniska lära sig att hålla motiverande samtal och man får konkreta råd på hur man lotsar rätt vid en akut situation.

Ragunda kommun har nu beslutat att alla medarbetare samt politiker i Kommunstyrelsen ska få genomgå utbildningen. Den kommer att genomföras i två steg, en digital del samt en uppföljande del som ges under handledning.

- Det känns viktigt att Ragunda kommun som arbetsgivare kan bidra till att ge våra medarbetare insikt och verktyg att våga prata om det här ämnet, som ibland kan kännas väldigt svårt. Vi hoppas att vi kan bli bättre på att belysa frågan och att vi kan lära oss mer om hur man kan bemöta någon som mår dåligt, säger Åke Ljusberg tf kommundirektör.

Uppdaterad