Kommun och politik

Kommunfullmäktige bjuder in till Medborgardialog i Hammarstrand

Torsdag den 9 juni kl. 18-20.30 bjuder kommunfullmäktige in till medborgardialog angående aktuella och framtida frågor för Ragunda kommun på Hotell Hammarstrand.

Hur kommer dialogen att genomföras?

Vi börjar med en kort inledning för att sedan dela upp oss i fyra grupper utifrån de förvaltningar vi har i kommunen. I varje grupp finns en tjänsteperson från Ragunda kommun samt politisk representation.

  • Samhällsbyggnadsutskottet
  • Barn- och utbildningsutskottet
  • Stöd och omsorgsutskottet
  • Kommunledning (Ordförande KS och kommundirektör)

Här finns då möjlighet att ställa frågor/komma med idéer och funderingar i ca 20 minuter i varje ”grupp”. Vi bryter efter ca 20 minuter och då förflyttar man sig till nästa grupp osv. Vi hoppas då att man har fått möjlighet att träffa både politik/tjänstemän och förhoppningsvis fått ställa de frågor/funderingar man önskar till de som bäst kan möta upp inom varje område.

Efter gruppdialogen avslutar vi med en sammanfattning och lyfter de frågor och funderingar som tagits upp.

Återkoppling

Återkoppling och anteckningar från mötet kommer att publiceras på vår hemsida: www.ragunda.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/medborgardialog/genomforda-medborgardialoger Länk till annan webbplats.

Välkommen!

Stefan Nilsson , Ordförande Kommunfullmäktige

Uppdaterad