Bygga, bo och miljö

Dialog inför översiktsplanen

Den 25 oktober klockan 18-20 på Nornan i Stugun bjuder Ragunda kommun in till en tidig dialog med inriktning på Vindkraft i samband med revideringen av kommunens Översiktsplan.

Några av punkterna som kommer diskuteras är:

  • Kort om översiktsplanering och arbetet med Ragunda kommuns översiktsplan 2050
  • Vindkraften idag i Ragunda kommun
  • Diskussion kring framtida vindkraft i Ragunda kommun

Det finns inget färdigt innehåll att ta ställning till utan översiktsplanen kommer i ett senare att skickas ut på båda samråd och granskning.

Mer information

På sidan översiktsplanen uppdaterar vi löpande under arbetets gång.

Uppdaterad