Barn och utbildning

ABC - Alla Barn i Centrum gruppträffar

Nu bjuder vi in er föräldrar till ABC gruppträffar, där ni ska få stärka er i ert föräldraskap till barn mellan 3-12 år. Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Idag vet vi att starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för en harmonisk upväxt till trygga och självständiga individer som vuxna. Det är det som ABC:s gruppträffar handlar om.

Det här är ABC - ALLA BARN I CENTRUM

ABC är en gruppträff för alla föräldrar till barn 3-12 år. Programmet har utvecklats på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut och har som syfte att stärka relationen mellan barn och föräldrar. Innehållet baseras på forskning om föräldraskap och barnutveckling samt FNs barnkonvention.

ABC har utvärderats av Karolinska Institutet. Resultaten visar att ABC har positiva effekter på upplevda föräldrakompetens samt på föräldrars upplevelse av barns utveckling och hälsa.

Värdefulla timmar

ABC består av fyra gruppträffar som alla har ett varsitt tema. Gruppträffarna leds av utbildade gruppledare och varje grupp har som mest 10 deltagare. Alla deltagare är föräldrar till barn i åldrarna 3-12 år. På träffarna tar vi del av både varandras erfarenheter och forskning. Lärdomar och insikter tar vi sedan med oss och testar hemma mellan träffarna.

Träff 1 - Visa kärlek

Hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera? Diskussioner och enkla övningar kring att ha fokus på det som fungera.

Datum och Plats: 26 oktober klockan 17-19:30 på Familjecentralen på Nyviksvägens äldreboende eller digitalt.

Träff 2 - Vara med

Hur påverkar vi varandra i det dagliga samspelet? Hur kan vi förebygga konflikter med våra barn? Diskussioner och enkla övningar kring hur föräldrar och barn kan vara tillsammans.

Datum och Plats: 9 november klockan 17-19:30 på Familjecentralen på Nyviksvägens äldreboende eller digitalt.

Träff 3 - Visa vägen

Hur kan man tillämpa ett lugnt föräldraskap? Hur påverkar stress föräldraskapet och hur kan ilska hanteras? Diskussioner och enkla övningar kring att vara en förebild för sitt barn.

Datum och Plats: 23 november klockan 17-19:30 på Familjecentralen på Nyviksvägens äldreboende eller digitalt.

Träff 4 - Välj strider

Hur kan tjat och skäll i familjen minskas? Vilka strider behöver vi ta och vilka kan väljas bort? Planering framåt med fokus på hur ABC kan användas i vardagen.

Datum och Plats: 7 december klockan 17-19:30 på Familjecentralen på Nyviksvägens äldreboende eller digitalt.

Anmälan

Utbildningen är gratis och vi bjuder på fika. Anmälan görs antingen på mail till: fss@ragunda.se eller till 070-603 09 50

Varmt välkomna!

Uppdaterad