Kommun och politik

Ragunda på exklusiv världslista

IUGS, International Union of Geological Sciences, har utnämnt lervarven i Ragunda, som uppmärksammas i Geopark Indalsälven, på internationell topp 100-lista!

Lervarven i Ragunda har som enda svenska bidrag valts ut som ett av de första 100 geologiska arven av stor betydelse för utvecklingen av geologisk vetenskap och förståelsen för jordens historia. Lervarven spelade en avgörande roll i geologen Gerard De Geers uppfinning av ”Den svenska tidsskalan” som var den geologiska vetenskapens första absoluta metod att mäta tid.

Bakom utnämningen av den internationella topp-100-listan står IUGS, International Union of Geological Sciences. IUGS är en av världens största vetenskapliga organisationer. De representerar över en miljon geovetare från mer än 120 medlemsländer. Tillkännagivandet av de utvalda platserna har gjorts denna vecka då IUGS fyller 60 år.

Lervarv är rester från inlandsisens avsmältning

Det var i Ragunda geologen Gerard De Geer i början av 1900-talet utförde mätningar på lager av sand och lera som byggts upp av smältvatten under den senaste istidens avsmältning. Tömningen av Ragundasjön den 6 juni 1796 gjorde lervarven synliga och åtkomliga för provtagningar. Syftet med mätningarna var att beräkna den senaste istidens slut, men hans mätmetod fick en större användning än så.

Varv går att se i Geopark Indalsälven

Vid Geopark Indalsälvens besöksmål Remmarna har varv med olika kornstorlek synliggjorts för besökare. Geoparken ska invigas den 10 juni 2023 och då ska Remmarna och geoparkens övriga besöksmål vara iordningställda.

I dagsläget pågår arbete med att sätta upp skyltar och ta fram informationsmaterial. För den som redan nu vill besöka Remmarna går det bra att följa vägvisande skyltning vid norra sidan av bron i Hammarstrand. Sevärdheten ligger längs Indalsälven cirka 300 meter från brofästet. Den kommer vara nedstängd vintertid.

Varv vid Remmarna.

Varv vid Remmarna. Foto: Peter Ladan.

Kontaktuppgifter

Peter Ladan, projektledare för Geopark Indalsälven

Mobil: 073-357 1999. E-post: peter.ladan@geoparkindalsalven.se


Läs mer om Geopark Indalsälven

 

Uppdaterad