Kommun och politik, Bygga, bo och miljö

Ny sortering av Wellpapp eller "vågig kartong"

Vi vill bli ännu bättre på att återvinna olika material! Från och med den 9 november kommer det att finnas containrar på Återvinningscentralerna (ÅVC) i Hammarstrand och Stugun som endast är avsedda för wellpapp.

Wellpapp är kartong med vågigt mellanskikt och ett bra material att använda sig av och återvinna! Därför kommer vi att samla upp det separat istället för tillsammans med andra pappersförpackningar.

Vi ser att många slänger wellpapp i containrarna för brännbart avfall på våra återvinningscentraler. Om vi sorterar ut wellpappen minskar vi också vårt brännbara avfall och återvinner det vi kan!

Ta bort tejp och annat fastklistrat på wellpappen om möjligt. Wellpappen ska vara ren och torr innan den lämnas till återvinning.

Uppdaterad