Kommun och politik, Näringsliv, arbete och landsbygd

Upphandling fastighetsunderhåll i Ragunda kommun

Nu upphandlar Ragunda kommun fasighetsunderhåll inom olika anbudsområden.

Upphandlingen avser följande anbudsområden:

  • Byggnadsarbeten
  • Måleriarbeten
  • Mattläggningsarbeten
  • VS-arbeten
  • Vent-arbeten
  • El-arbeten

Anbud kan lämnas på en eller flera av ovanstående anbudsområden. Varje anbudsområde utvärderas var för sig.
Beställaren har för avsikt att ingå ramavtal med tre (3) anbudsgivare för respektive anbudsområde under förutsättning att det finns minst tre (3) anbud att utvärdera. Om antalet utvärderade anbud är färre än tre (3) kommer färre leverantörer antas.

Upphandlingen annonseras i OPIC. Mer information finns på: Upphandling Fastighetsunderhåll Ragunda kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tips! Via Timbanken kan du som företagare få fem timmars gratis rådgivning. Offentlig upphandling är ett område.
Timbanken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad