Kommun och politik

Pressmeddelande med anledning av Servanets uttalande

På tisdagsmorgonen den 20 december nåddes kommunen av informationen att Servanet har beslutat att stänga ner nätet för kommunens kunder från den 1 januari 2023 med anledning av att inget nytt avtal har tecknats mellan Ragunda kommun och Servanet.

Enligt uppgifter har Servanets styrelse fattat sitt beslut mot bakgrund av det ärende gällande avtalet mellan Servanet och Ragunda kommun som kommunstyrelsen behandlade på sitt sammanträde den 13 december.

Vid sammanträdet den 13 december beslutade kommunstyrelsen i Ragunda kommun två saker. Kommundirektören uppdrogs att förhandla fram ett ettårigt avtal med Servanet från och med 1 januari 2023, och att initiera en upphandling av ny kommunikationsoperatör med ny avtalsperiod från och med 1 januari 2024.

Vi har stor förståelse för att detta har lett till förvirring och oro hos kommunens invånare och vi beklagar bolagsstyrelsens beslut att stänga ner nätet för kommuninvånarna. Det politiska styret arbetar nu intensivt för att skyndsamt hitta en lösning på situationen som innebär att kunder och kommuninvånare inte blir lidande.

Mikael Westin, Kommunstyrelsens ordförande

Uppdaterad