Omsorg och stöd

Välkommen till Mötas!

Mötas Träffpunkt är till för dig som känner dig isolerad och vill träffa andra människor. Kämpar du med psykisk ohälsa eller av andra anledningar har begränsade möjligheter till sociala sammanhang? Kom till oss! Träffarna är för dig som är mellan 18-66 år.

Med start 25 januari kommer det att hållas träffar på måndagar och onsdagar mellan klockan 13:00-15:30 på Hemvägen 5 i Hammarstrand (Strandliden).

Träffpunkten bemannas av personal från socialpsykiatrin. Vid alla tillfällen finns fika att köpa, någon att prata med och spel att spela m.m. Ibland åker vi i väg på aktiviteter på andra platser i kommunen. Tillsammans med dig och andra medverkande planerar vi dessa aktiviteter att genomföra tillsammans.

Första kontaktväg för dig som önskar komma i kontakt med Mötas Träffpunkt är via din handläggare vid Individ- och familjeomsorgen (IFO), biståndsenheten eller via kontakt med någon av hälsocentralerna i kommunen. Det går också att själv ta kontakt via telefon, sms eller mail med handledare för projektet. Därefter träffar vi handlare gärna dig för ett enskilt samtal.

Alla som medverkar på Mötas har tystndsplikt.

Kontaktuppgifter:

Mail: therese.bjurling@ragunda.se

Telefonnummer: 076-115 66 92

Uppdaterad