Bygga, bo och miljö

Ingen miljöavgift om du har godkänd kompost

Från och med 1 januari så kommer de som har godkänd kompost inte behöva något matavfallskärl och inte heller betala miljöavgift!

När du fått en godkänd kompost tar vi bort:

  • matavfallskärlet, om du tidigare har valt det abonnemanget.
  • eller miljöavgiften, om du tidigare valt det osorterade abonnemanget.

Du ansöker om kompostering hos Bygg- och miljöenheten.

E-tjänst för ansökan

Uppdaterad