Kommun och politik

Kommunstyrelsen har beslutat om nytt avtal med Servanet

Kommunstyrelsen i Ragunda kommun har på ett extrainsatt styrelsesammanträde idag beslutat att teckna nytt nyttjanderätts- och uppdragsavtal med Servanet enligt underlaget inkommet till kommunen den 24 oktober 2022.

Nyttjanderätts- och uppdragsavtalet mellan Servanet och Ragunda kommun är gällande i två år.

Man beslutade också att säga upp avtalet med dags datum då avtalet annars förlängs automatiskt i ytterligare ett år efter avtalets två-årsperiod.

Kommunstyrelsen uppdrar också kommundirektören att upphandla kommunikationsoperatör, med ny avtalsperiod från och med 1 januari 2025.

Protokollet från Kommunstyrelsens sammanträde Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du i vår mötesportal.

Uppdaterad