Bygga, bo och miljö, Näringsliv, arbete och landsbygd

Efterhandsdebitering för livsmedelskontrollen

Från och med 1 januari 2023 gäller efterhandsdebitering för livsmedelskontrollen.

Tidigare har avgiften för livsmedelskontroll debiterats i början av varje kalenderår. I och med förändringar i livsmedelslagstiftningen kommer den fasta kontrollavgiften tas bort och ersättas med efterhandsdebitering.

Efterhandsdebitering innebär att du som livsmedelsföretagare kommer att betala avgiften efter att ett kontrollbesök har genomförts. Den nya lagstiftningen gäller registrerade livsmedelsanläggningar och dricksvattenanläggningar.

Kommunerna ska ha genomfört ändringen till efterhandsdebitering senast i slutet av år 2023. Ragunda kommun Bygg- och miljöförvaltning kommer att börja med efterhandsdebitering för alla anläggningar från och med 1 januari 2023.

Kontakta Bygg- och miljöförvaltningen om du har frågor om övergången till efterhandsdebitering via telefon (kundcenter) 0696-68 20 00 eller via e-post bygg.miljo@ragunda.se.

Uppdaterad