Bygga, bo och miljö, Näringsliv, arbete och landsbygd

Ny riskklassningsmodell för livsmedelsanläggningar

Under 2023 kommer Bygg- och miljökontoret att klassa om alla dricksvatten- och livsmedelsanläggningar enligt en ny riskklassningsmodell. Den befintliga modellen kommer att fasas ut och den nya modellen kommer att gälla från 1 januari 2024.

Arbetet innebär att Bygg- och miljöförvaltningen under 2023 kommer att skriva nya riskklassningsbeslut för alla dricksvatten- och livsmedelsanläggningar. De uppgifter som behövs för att göra nya riskklassningar kommer att samlas in i samband med planerad livsmedelskontroll under 2023. Livsmedelsanläggningar som inte kommer ha planerad livsmedelskontroll under 2023 kommer att klassas om under 2024. De nya besluten kommer att gälla i fem år men det är möjligt att en anläggning kan behöva klassas om tidigare om förändringar sker i verksamheten.

Den riskklassningsmodell som har gällt hittills utgår från att varje anläggning får ett antal timmar per år som utgör anläggningens kontrolltid. Den nya riskklassningsmodellen bygger på att varje anläggning kommer få en kontrollfrekvens per fem år vilket avgörs av verksamhetens omfattning, huvudsaklig inriktning och vilka aktiviteter som anläggningen har. Kontrollfrekvensen är antalet kontroller per fem år som Bygg- och miljöförvaltningen ska utföra. Likt den tidigare modellen kan en anläggning få flera kontroller per år, ett varje år eller mer sällan.

Kontakta Bygg- och miljökförvaltningen om du har frågor om den nya riskklassningsmodellen via telefon (kundcenter) 0696-68 20 00 eller via
e-post: bygg.miljo@ragunda.se.

Uppdaterad