Kommun och politik

Järåskolans lokaler i Bispgården stängs

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade under gårdagen att uppdra till Kommundirektör att se över alternativa lokaler för elever och medarbetare som vistas i Järåskolans lokaler.

Varför stänger vi Järåskolans lokaler?

Vi har uppmärksammat brister i lokalerna som exempelvis ytskikt, ventilation och utformning av lärmiljö.

Det har även tagits prover i källarutrymmen som visar på asbest. Dessa utrymmen är förseglade och används inte.

Saneringsbolaget bedömer att man kan nyttja skolans övriga lokaler tills dess att alternativa lokaler finns tillgängliga.

-Beslutet att stänga Järåskolans lokaler skulle ha tagits oavsett provsvar på grund av att lokalerna inte uppfyller de krav vi har för att verksamheten ska fungera på ett bra sätt, säger Mikael Westin, kommunalråd.

Hur länge kommer lokalerna att vara stängda?

Järåskolans lokaler kommer att vara stängda åtminstone under vårterminen.

Vilka verksamheter är drabbade?

Öppna Förskolan, förskolans 5-åringar (eventuellt fler barn i förskolan), skolbiblioteket, Kulturskolan, kök, städ, vaktmästare, förskoleklass samt årskurs 1-5.

Var kommer dessa verksamheter att kunna bedriva sin verksamhet?

Vi kommer att så fort vi kan se till att:

  • Årskurs 4–5 flyttas till Anders-Olof skolan.
  • Öppna förskolan flyttar till kommunala lokaler i centrala Bispgården.

Samhällsbyggnadsavdelningen har fått i uppdrag att undersöka tillfälliga lokaler för förskoleklass upp till årskurs 3 och förskolans 5-åringar, samt övriga verksamheter.

Vårdnadshavare samt personal har informerats och kommer under arbetets gång få fortlöpande information.

Uppdaterad