Kommun och politik

Nytt beslut angående flytt av elever i årskurs 4 och 5 på Järåskolan

I ett ordförandebeslut den 20 januari ändrade ordförande för kommunstyrelsen flytten av årskurs 4 och 5.

Beslutet innebär att årskurs 4 och 5 på Järåskolan inte kommar att flyttas till Anders-Olof skolan. Samtliga elever kommer att vara kvar på Järåskolan tills dess att nya lokaler är ordnade.

Uppdaterad