Näringsliv, arbete och landsbygd, Kultur och fritid

Kultur för hälsa - sök projektbidrag

Forskning visar att kulturinsatser kan öka det fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet. Regionen har avsatt särskilda medel för att stödja och stimulera kulturprojekt inom Jämtland Härjedalen som bidrar till en upplevd förbättrad hälsa hos länets befolkning.

Nu är ansökningstiden för 2023 igång och är öppen för ansökningar till 15 mars.

Läs mer om Kultur för hälsa på Regionens hemsida Länk till annan webbplats..

Uppdaterad