Kommun och politik, Näringsliv, arbete och landsbygd, Kultur och fritid

Ragunda kommun söker arrendator av serveringen i Döda fallet sommaren 2023

Ragunda kommun söker arrendator av serveringslokal i Döda fallet för sommarsäsongen 2023 med option på förlängning för sommarsäsongen 2024. Vi har nu förlängt ansökningsperioden till 15 mars.

Intresseanmälan

Intresseanmälan för att arrendera serveringslokalen i Döda fallet lämnas senast 15 mars 2023 kl. 23.59 till eva.norum@ragunda.se.

eller via post till: Eva Norum, Ragunda kommun, Box 150, 844 21 Hammarstrand.

Märk mailet (i ämnesraden)/ posten med ”Serveringslokal Döda fallet”.

Ansökningarna hanteras löpande.

Intresseanmälan ska innehålla:

 • Personbevis/alternativt kopia på registreringsbevis samt F-skattebevis.
 • Verksamhetsplan för sommaren 2023 och sommaren 2024
 • Hur stor arrendeavgift entreprenören erbjuder.
 • Erforderliga tillstånd.
 • Erfarenheter samt referenser från liknande uppdrag

Om Döda fallet

 • Ett av Jämtlands största turistmål med runt 35 000 besökare per säsong.
 • I sommar kommer föreställningen Lapp-Nils att sättas upp av Estrad norr. Minst 17 föreställningar med ca 400 besökare per föreställning. Spelperiod en är 30 juni – 23 juli. Det kommer vara mycket repetitioner, förberedelser samt byggnationer innan premiären.
 • Den 10 juni invigs Geopark Indalsälven. Sveriges andra nationella geopark. I sommar kommer deras utställning att finnas på plats i Döda Fallet.
 • Till sommaren möts besökarna även av en nya spångar delvis tillgänglighetsanpassade. Arbetet har utförts av länsstyrelsen under vintern.
 • Ragunda kommun tillämpar fri prövningsrätt

Ragunda kommuns villkor för arrendet:

 • Avtalstid 1 maj 2023 – 30 september 2023, med option för avtalstiden 1 maj 2024 – 30 september 2024. Överenskommelse om utnyttjande av optionen skall vara ömsesidig och skall vara träffad senast 31:a oktober 2023 för att optionen skall vara giltig.
 • Serveringen ska vara öppen under perioden 1 juni till den 31 augusti (eller mer), med minsta öppentid måndag – söndag 11.00 – 17.00.
 • Evenemangskvällar ha öppet minst 30 minuter efter avslutat evenemang (om inte annat överenskommits med uthyraren).
 • Arrendator svarar för telefoni- och internetkostnader, ej abonnemang.
 • Arrendator svarar för elförbrukningen till lokalen, ej fast avgift.
 • Arrendator ansvarar för daglig städning och skötsel av serveringslokalen, besökstoaletter och närområde inklusive utebord
 • Arrendator svarar för egen sophämtning
 • Arrendator ansvarar för att i lokalen sälja varor med ensamrätt inom området (om inte annat överenskommits med uthyraren).
 • Arrendator har själv ansvar för gällande bestämmelser och att själv söka erforderliga tillstånd samt att efterfölja dessa.
 • Arrendator ska vara uppdaterad om aktiviteter och evenemang runt om i bygden och att muntligt informera om dessa samt hänvisa till vart det finns mer information.
 • Uthyraren ser gärna att entreprenören tar initiativ till arrangemang och andra aktiviteter i anslutning till verksamheten för att öka attraktionskraften för hela anläggningen. Det ska ske i samråd med uthyraren.
 • Arrendator återlämnar lokalen i avstädat skick och tömd på råvaror efter avtalstiden utgång, dock senast 10 oktober 2023
 • Arrendator har tillsyn över den digitala anslagstavlan och skötsel av de anslagstavlor som finns i området enligt uthyrarens riktlinjer.
 • Arrendator ansvarar för att ha ett eget fungerade kassaregister.

Ragunda kommun (uthyraren) tillhandahåller och förbinder sig att:

 • Att svara för att lokalen överlämnas avstädad senast 1 maj 2023.
 • Att svara för förbrukningsmaterial till allmänna toaletter.
 • Att svara för underhåll och nödvändiga reparationer av lokalen.
 • Att utifrån rådande förutsättningar samarbeta med entreprenören i olika marknadsföringsinsatser.
 • Att svara för skötsel av intilliggande grönområden.
 • Att svara för skötsel av parkering samt vägar.
 • Att svara för skötsel för övriga byggnader på området.
 • Glassmaskin (befintlig) – ingår för arrendator
 • Porslin (befintligt) – ingår för arrendator

Delar som ej ingår i arrendet

 • Källarlokalen ingår inte i arrendet den här sommaren, då lokalen kommer drivas av projekt Geopark.
 • Städning och låsning av källarlokalen.

Visning av lokaler och inventarier

Enligt överenskommelse med Ragunda kommun

Uthyrarens val av entreprenör görs utifrån:

 • Innehållet i intresseanmälan, erfarenhet från liknande uppdrag är ett plus.
 • Referenser.
 • Ragunda kommun förbehåller oss rätten att ta in ekonomiska upplysningar på sökande
 • Ragunda kommun förbehåller fri prövningsrätt vid val av entreprenör.

För mera upplysningar kontakta

Robert Falk telefon: 0696-68 20 00

robert.falk@ragunda.se

Uppdaterad