Kommun och politik, Barn och utbildning

Moduler som alternativa lokaler för Järåskolan, Bispgården

Samhällsbyggnadsavdelningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att gå vidare med att hitta alternativa lokaler för Järåskolan, Bispgården eftersom omfattande brister tidigare har uppmärksammats.

Beslutet, Dnr KS 2023/105, innebär att Samhällsbyggnadsavdelningen ska upphandla moduler med placering ovanför Forshallen med en närhet till Nipängens lokaler.

Placeringen innebär en samordningsvinst med kommunens egna lokaler. Eleverna kan då ha sina idrottslektioner i Forshallen, använda biblioteket vid JGY och äta lunch i Nipängens matsal.

Nu kommer en upphandlingsprocess att startas upp och den beräknas ta cirka 1,5 månad. Enligt det politiska beslutet ska upphandlingen innehålla två alternativ:

  1. Modullösning för F-3
  2. Modullösning för F-5

En arbetsgrupp för att samordna allt och alla som är inblandade i projektet är i startgroparna. I gruppen finns enhetschef Nipängen, kökschef, fastighetschef, städchef, bibliotekschef, enhetschef hemtjänst Bispgården samt enhetschef för skolan.

Vårdnadshavare samt personal har informerats och kommer under arbetets gång få fortlöpande information.

Uppdaterad