Bygga, bo och miljö

Björkarna utanför kommunhuset i Hammarstrand tas bort

De två stora björkar som står framför Kommunhuset med en uppskattad ålder av över 100 år har tyvärr nått sin livslängd.

Provborrning har visat att träden inte mår bra och att vi som ägare behöver ta ned dem.

Vi kommer att utföra detta arbete på ett tryggt och säkert sätt under vårvintern.

Vi kommer även göra en återplantering som i möjligaste mån ersätter björkarnas förmåga att ge skugga och avfukta mark.

Uppdaterad