Kommun och politik

Utbilda dig till sjuksköterska i Ragunda!

Nu finns en unik möjlighet att läsa Sjuksköterskeutbildning - Decentraliserad, 180 hp i Ragunda!

Foto: Tina Stafrén

I denna decentraliserade sjuksköterskeutbildning får du som bor i glesbygd en unik möjlighet att läsa din utbildning inom vald kommun / studieort. Därmed kan du minimera dina resor till campusorterna, Sudsvall eller Östersund, för att läsa din utbildning.

Sammankomster i Ragunda (ort ej klar)

Dina studier kommer i största möjliga mån att utgå från Ragunda kommun. Det är viktigt att veta att en stor del av din verksamhetsförlagda utbildning (VFU) kommer att ske på den lokala orten eller så nära möjlighet ges.

Viss VFU, praktiska moment och praktiska examinationer, kommer att behöva utföras på annan ort/campus. Antalet sammankomster på campus kommer att omfatta cirka 25 dagar (exklusive VFU) under hela utbildningen.

Här kan du läsa mer om utbildningen:

Sjuksköterskeutbildning - Decentraliserad | miun.se Länk till annan webbplats.

Ansökningstid

Ansökningstiden för utbildningen är den 15 mars till den 17 april.

www.antagning.se Länk till annan webbplats. kan man läsa mer om viktiga datum för till exempel kompletteringar av betyg (om man till exempel kompletterar matematiken under våren och inte är klar innan ansökningstidens utgång).

Uppdaterad