2019-09-19 16.11

Kommun och politik, Trafik och infrastruktur

Parkera ej längs Centralgatan i Hammarstrand

Ragunda kommun vill upplysa allmänheten om att man gärna ser att ingen stannar sitt fordon längs Centralgatan(Väg 323) där vägarbeten pågår. Trots att det är tillåtet att stanna för på- eller avstigning eller på- eller avlastning av gods, på en huvudled, får man inte utgöra fara eller hinder för övrig trafik på vägen. På grund av detta uppmanas allmänheten till att undvika att stanna längs Centralgatan under pågående arbeten.

Uppstår ytterligare svårigheter kan Trafikverket komma att besluta om tillfällig trafikföreskrift för ytterligare reglering inom området. Entreprenören Svevia hoppas på förståelse för de störningar som uppstår under projekttiden, vilket kommer pågå fram till hösten 2020.

Uppdaterad 2019-09-19 av Carina Landin