2020-08-25 09.19

Ingen genomfart på Centralgatan under vecka 37 och 38

Under vecka 37 och 38 byggs upphöjda passager längs Centralgatan. Det kommer innebära att körbanan kommer att vara stängd i båda riktningarna under delar av arbetet.

Det är tre passager som kommer att byggas vid Coop, Centrum och vid Tallallén. Det är därför fortsatt ingen genomfart och har du ärenden på andra sidan av bygget kommer du att behöva köra runt.

Respektera vägarbetarna

Det är viktigt att vi tillsammans ser till att vägarbetarna får en bra arbetsmiljö!

Tänk på att:

  • Inte köra igenom Centralgatan om du inte måste
  • Kör sakta förbi vägarbetarna

Uppdaterad 2020-09-08 av Carina Landin