2020-11-12 14.49

Vägbelysning i Bispgården

Längs Forsvägen i Bispgården fungerar inte vägbelysningen. Reservdelar är beställd och arbetet med ersättning förväntas kunna påbörjas under vecka 48.

Uppdaterad 2020-11-12 av Niclas Jarlås