Trafik och infrastruktur

Stor påverkan på kollektivtrafiken med anledning av väderprognosen

Med anledning av väderprognosen gör Länstrafiken, tillsammans med trafikföretagen, bedömningen att stor del av kollektivtrafiken under torsdagen den 13 januari blir inställd.

Uppdaterad