Kommun och politik, Bygga, bo och miljö, Kultur och fritid

Renoveringen av badet i Stugun och idrottshallen

En statusbesiktning av simhallen är nu gjord, men simhallen i Stugun är fortsatt stängd.

Just nu pågår arbete med att undersöka orsaker till de fel och brister som statusbesiktningen visade. När detta arbete är gjort har kommunen underlag för att göra en upphandling av en byggentreprenör som ska åtgärda de brister som finns idag.

Det är svårt att beräkna hur lång tid det kommer att ta innan vi kan öppna badet igen. Den fortsatta undersökningen och de åtgärder som måste göras kommer att bestämma tidplanen för projektet.

Idrottshallen

Idrottshallen är fortsatt stängd för externa bokningar.

Uppdaterad