Kommun och politik, Bygga, bo och miljö, Kultur och fritid

Koppelhällans bassänger stängda under sommaren 2022

Under sommaren 2022 kommer Ragunda kommun inte hålla Koppelhällans bassänger öppna.

Underhållet av Koppelhällan har under flera år varit eftersatt och badplatsen/bassängerna har varit föremål för olika utredningar gällande arbetsmiljö, säkerhet och kemikalieanvändning.

Kommunstyrelsen beslutade (KS 2020/805) att utreda alternativ placering av bassängerna samt finansiering och drift. Ett avrop av förprojekteringen av alternativ placering gällande bassängerna har gjorts och utförs just nu av Sweco. Vi hoppas att denna förprojektering kommer bli klar inom en snar framtid. Detta underlag kommer att ligga till grund för kommande tjänsteskrivelser gällande framtida beslut för bassängerna vid Koppelhällan av politikerna.

Området kring naturbadplatsen i Indalsälven vid Koppelhällan kommer dock att under våren/sommaren fräschas upp.

Uppdaterad