Bygga, bo och miljö, Trafik och infrastruktur

Planerat underhåll av vatten- och avloppsledningar i Stugun

Under v.24 kommer Ragunda kommun att utföra ett planerat underhåll av vatten- och avloppsledningar på Solvägen/Oppstuvägen.

Det kan under arbetet förekomma driftstörningar av vattenleveransen.

Framkomligheten på vägarna kan också bli begränsad på grund av grävningsarbetet.

Uppdaterad