Trafik och infrastruktur

Driftsstörningar i väg- och gatubelysningen

Kommunen har för närvarande stora driftsstörningar i väg- och gatubelysningen. Det är i flertalet områden och på många platser belysningen ej fungerar tillfredställande.

Kommunens entreprenörer har i slutet av augusti ronderat kommunens samtliga ljuspunkter och funnit stora brister i systemet. Ytterligare statusinventering görs under vecka V.38.

Vi ser tyvärr att det bristerna som finns i systemet riskerar att ta lång tid att reparera. Kommunen och våra entreprenörer arbetar så gott vi kan utifrån de resurser vi har.

Uppdaterad