Trafik och infrastruktur

Grävarbete i korsningen Klockar Mildes väg och Stuguvägen

Måndag den 26 september och några dagar framåt stängs korsningen Klockar Mildes väg och Stuguvägen (87) av för reparationsarbete.

Vatten- och avloppsenheten kommer att utföra reparationsarbeten på vattenledningen. Arbetet beräknas ta tre dagar.

Uppdaterad