Kommun och politik

Vattenskada kommunhuset Hammarstrand

Under julhelgen har tyvärr en vattenskada uppstått på grund av en läckande toalett i kommunhuset, Hammarstrand.

Vattenläckan är under kontroll, men det återstår ett arbete med att åtgärda de fuktskador som uppkommit.

Matsalen och några kontor har stängts tills dess att vi ser hur omfattande skadorna är.

Uppdaterad