Kommun och politik

Militärövning - mörkerflygning

Norrbottens flygflottilj genomför mörkerflygning vecka 2-8 i stora delar av Norrland.

Flygning sker främst över Norrbotten och Västerbotten, men kan även komma att ske över Västernorrland och Jämtland.

Aktuella dagar

  • Torsdagar vecka 2, 4, 6, 7 och 8 från Kallax
  • Onsdag vecka 5 från Vidsel och Kallax

Flygtid till och med klockan 22:00.

Syftet är att piloterna och flygteknikerna ska öva förmågan att verka under dygnets alla timmar.

Frågor

Eventuella frågor eller anmärkningar hänvisas till F 21 växel 0920-23 40 00

Uppdaterad