Fortsatt renovering av badet i Stugun

Ragunda kommun fortsätter reparationsarbetet av badet i Stugun och öppningen av badet kommer försenas ytterligare.

Vid uppstart och påfyllnad av bassängen på Hansåkerskolan visade sig att det sandfilter som ska rena badvattnet hade ett större läckage.

Detta sandfilter håller lite mer än 3 kubikmeter sand och behövde tömmas för att karet som håller sanden skulle kunna inspekteras. Vid inspektion hittades 3 potentiella sprickor som skulle kunna leda till läckage. Filtret hade inget läckage sist bassängen var i bruk.

Karet ska lagas under vecka 10. Därefter kommer vi återfylla filtret med ny sand och påbörja en ny fyllning av bassängen. Vi kan dock inte garantera att ytterligare läckage inte kommer att uppstå när bassängen och utrustningen åter igen börjar fyllas och köras.

Uppdaterad