Äldre

Ragunda kommun erbjuder hjälp till människor som på grund av sjukdom och/eller funktionshinder behöver olika former av stöd och hjälp. Exempel på detta kan vara hemtjänst, hemsjukvård och rehabilitering.

Våra verksamheter och stödinsatser regleras utifrån lagstiftningen i bland annat:

Hälso-och sjukvårdslagen

Socialtjänstlagen

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)


Så här ansöker du om stöd

Du som är äldre och/ eller har en funktionsnedsättning. När du vill söka hjälp och stöd för att kara det dagliga livet ska du vända dig till någon av våra handläggare >>

Så här söker du hjälp

Du gör en ansökan om stödinsatser där du beskriver den hjälp du behöver. Din ansökan kan vara antingen muntlig eller skriftlig.

Så går en utredning till

Efter vi tagit emot din ansökan får du en personlig kontakt med en handläggare som tillsammans med dig samtalar om dina behov och förutsättningar. I vissa kan ansökan behöva kompletteras med till exempel läkarintyg, psykologiutredning och funktionsbedömning från arbetsterapeut.

Prövning

Ansökan prövas utifrån socialtjänstlagen, SoL, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Dina behov och önskemål är alltid utgångspunkt för utredning.

Ett beslut fattas

Efter prövning utifrån socialtjänstlagen, SoL, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Dina behov och önskemål och är alltid utgångspunkt för utredning.

Vill du överklaga?

Du kan överklaga ett beslut om du inte är nöjd med förvaltningsrätten. Information om hur du överklagar lämnas tillsammans med beslutet.

Beslutet verkställs

När biståndshandläggaren har beviljat en insats kontaktas en utförare, till exempel hemtjänstsamordnare, korttidsenhet eller särskilt boende så får du den hjälp som är beviljad. Skulle dina behov ändras med tiden kontaktar du oss igen för en ny ansökan.

Förhandsbesked

Om du ska flytta till Ragunda kommun har du rätt till ett förhandsbesked om vilka stödinsatser som du kan beviljas utifrån dina behov. Din ansökan behandlas på samma sätt som om du redan var bosatt i Ragunda kommun.

Avgift

Vid bistånd som ges med stöd SoL betalar du en omvårdnadsavgift baserad på inkomstens storlek och mängden omsorg. Avgifter beror på typen av tjänst samt omfattningen av de insatser du beviljas. Alla insatser enligt lag LSS är avgiftsfria.

Om ditt behov av stöd inte är så omfattande kan det ibland vara privatekonomiskt lönsamt att istället ta hjälp av något företag som utför den typ av tjänster du har behov av.


Uppdaterad 2018-09-11 av Niclas Jarlås

Bibliotek
Ragunda hyreshys
Ragundabladet

Ragunda kommun finns också i sociala medier. Välkommen!

Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook
Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook

Telefon Kundcenter 0696-68 20 00

E-post: ragunda.kommun@ragunda.se


Öppettider kommunkontoret:

Måndag-torsdag: 08.00-16.00

Fredag: 08.00-15.00

Lunchstängt: 12.00-13.00

Mer kontaktinformation


Besöksadress

Centralgatan 13-15 Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Postadress

Ragunda kommun, Box 150,

844 21 Hammarstrand


Organisationsnummer

21 20 00-2452

 

Kommunens Intranätlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster