Projektion och ljussättning som konst i våra äldreboenden

Projektet är avslutat och nedan följer vår projektbeskrivning samt vår "blogg".

Alexandra Stratimirovic med verket "Utblick". Foto Robin Hayes.

Projektbeskrivning

Den konst som visas på våra äldreboenden hänger ofta på väggarna (i höjd så att
gående personer kan se dem) i entréer, korridorer och allmänna utrymmen och någon
större tankemöda har inte lagts ner på belysningens utformande. Vad skulle kunna
hända om man kombinerar forskning på belysning, ljudsättning, ljussättning och konst
och de speciella krav som finns på äldreboenden?

Syftet med projektet:

 • En tryggare och mer inspirerande miljö.
 • Tillgängliggöra vår konst.
 • Skapa ny konst utifrån våra äldres önskemål.
 • Utbildning för personal och ledning.
 • Inspirerande möten mellan äldre, personal, konstnärer och forskare.
 • Att ta del av och eventuellt skapa ny forskning utifrån projektets karaktär.


I vår ansökan till Kulturrådet sökte vi medel för att kunna genomföra projektet i alla våra äldreboenden, men fick begränsa oss till att genomföra projektet på Nipängen, Bispgården.

Alla seminariuer och utbildningar kommer att vara öppna för alla våra anställda inom vård och omsorg samt allmänheten. Vår reviderade budget finns under dokument nederst på denna sida.


Projektledare: Carina Landin, kultursamordnare Ragunda kommun.


Projektet genomförs med bidrag från Kulturrådet.


Aktuellt i projektet

Här skriver jag, Carina Landin, projektledare, lite kort om hur projektet fortlöper

2016-12-17

Vernissage med vår konstnär Alexandra Stratimirovic! Kostenheten fixade snittar och cider och vi minglade hela eftermiddagen.

Utblick av Alexandra Stratimirovic. Foto Robin Hayes.

2016-12-11

Nu är det bestämt! Montering den kommande veckan och sedan vernissage torsdag den 17/12 kl.15! Vi bjuder på cider och snittar. Välkommen!

2015-11-01

Aleksandra meddelar att hennes verk kommer att monteras i december och att det varit stort intresse från olika ljusföretag angående projektet.

2015-09-01 och under september, oktober

Installering av projektor, målning av projektionsyta och väggar. Se till att Ipad fungerar med projektor och lägga upp konto på Instagram där vi kan lägga upp bilder under olika haschtags som vi sedan kan projicera och använda i tex. minnesträning och förstärkning av årstider.

2015-08-21

Aleksandra presenterar intressanta, men lite hemliga, funderingar om ett samarbete med ett känt företag. Återkoppling på status för verket och planering inför besök och transport. Nya mötesdagar för personal efter sommaruppehållet planeras och då blir det projicering av bildspel, uppladdning av bilder till Instagram samt invigningsplanering!

2015-06-18

Aleksandra Stratimirovic besöker Nipängen för att mäta upp, träffa personal och förbereda för installation av "Utblick". Vi bestämmer att vi kommer att ha invigning i början av november så att personal och boende har lång tid att förbereda sig och att det finns tidsutrymme för teknisk installering.

2015-06-02

Utbildningskväll för anställda på Nipängen. Samma som föregående tillfälle.

2015-05-28

Utbildning av de anställda på boendet som har fotointresse. Vi går igenom lite bildhantering, inspirationsmaterial och kollar in hur IPad fungerar. Pratar igenom vilka temaområden som kan vara intressanta att fotografera för att sedan visa de boende på Nipängen, tex. skog, älven, bakning, jakt osv. Uppstart av Instagramkonto där de kan lägga upp sina bilder, tagga dem #nipängenljus för att enkelt sedan kunna projicera på vita väggen i allrummet. Projektorn har kommit och ska monteras upp!


2015-05-22 och 26

Vi fortsätter arbetet med inventering och omängning av tavlor.

2015-05-19

Tavelhängning! Tillsammans med Madeleine Stierna ur konstgruppen på Nipängen börjar vi att inventera tavlorna som finns i korridorerna och gör ordning allrummet som fått en vitmålad vägg där vi ska kunna projicera bilder sedan. I rummet utanför allrummet där det ofta sitter många människor kommer Aleksandras verk att placeras.

2015-05-08

Förslaget godkänt! Fortsatt planering av byte av lysrör i korridorer, ommöbleringar och börja använda projiceringar. Här kan ni se Aleksandras skissförslagPDF

2015-04-23

Skissförslag från Aleksandra presenteras. Personalen på Nipängen får kolla och godkänna. Det blir fantastiskt bra! Planering för utbildning av personal i bildprojicering.

2015-03-23

Telefonmöte med Aleksandra. Vi diskuterar och mailar ritningar och förslag.

2015-02-15

Möte med Aleksandra på Nipängens äldreboende i Bispgården. Vi berättar om uppdraget och informerar om förutsättningarna. Ett skissförslag från Aleksandra kommer att presenteras i slutet av april.

2015-02-11

Möte med Tekniska avdelningen för att se hur vi ska lösa projiceringsmöjligheterna på Nipängen så att vi kan komma igång med utbildning av personal. Vi diskuterar också belysningen i korridorer, men även utomhus.

2014-12-15

Vi beslutar att ge skissuppdraget till Aleksandra Stratimirovic. Vi kontaktar henne och bestämmer ett första möte som kommer att ske i början av februari.

2014-12-09

Möte personalgruppen på Nipängen och genomgång av inkomna ansökningar till uppdraget "Konstnärlig gestaltning med ljus och projektion som fokus". Personalen gör ett första urval och går ut i verksamheterna för att få in synpunkter.

2014-11-18

Ragunda kommun utlyser uppdrag om konstnärlig gestaltning med ljus och projektion som fokus

Under våren 2014 fick Ragunda kommun medel av Kulturrådet för att driva projektet ”Projektion och ljussättning som konst i våra äldreboenden”. Nu söker vi konstnärer att samarbeta med!

Den konst som visas på våra äldreboenden hänger ofta på väggarna (i höjd så att gående personer kan se dem) i entréer, korridorer och allmänna utrymmen och någon större tankemöda har inte lagts ner på belysningens utformande. Vad skulle kunna hända om man kombinerar forskning på belysning, ljudsättning, ljussättning och konst och de speciella krav som finns på äldreboenden?


Syftet med projektet:

 • En tryggare och mer inspirerande miljö.
 • Tillgängliggöra vår konst.
 • Skapa ny konst utifrån våra äldres önskemål.
 • Utbildning för personal och ledning.
 • Inspirerande möten mellan äldre, personal, konstnärer och forskare.
 • Att ta del av och eventuellt skapa ny forskning utifrån projektets karaktär.

Nu söker vi konstnärer som vill vara med i processen och utforma ljus och projektionskonst på Nipängens äldreboende i Bispgården!


Utlysningen hittar du härPDF

Foton på Nipängens äldreboende, Bispgården finns härPDF


Kontaktperson:

Carina Landin, Kultursamordnare Ragunda kommun

carina.landin@ragunda.se

Tel. 0696-68 20 00 (Ragunda kommuns Kundcenter)

2014-09-24

Möte med personalen på Nipängen. Vi diskuterade hur vi vill att upphandlingsunderlaget för de konstnärer vi ska upphandla ska se ut. Vilka områden på äldreboendet ska vi främst rikta in oss på eftersom pengarna inte räcker till hela boendet. Vi kom överens om att entrén samt allrummet och ingången till matsalen är prioriterade eftersom många äldre befinner sig ofta där. Personalen utser representanter för varje avdelning som bildar en referensgrupp för konstnärerna och där de konstnärliga preocesserna ska förankras. Vi pratade också om personalens fortbildning kring konst/digitalisering/ljus och frågan kommer att diskuteras vidare på varje avdelning.

2014-09-04

Inspirationsseminarium på Älgårdsberget i Bispgården:"Projektion och ljussättning som konst i våra äldreboenden". Nedan hittar du material från föreläsningen och en skrift av vår föreläsare Morgan Andersson.


"Projektion och ljussättning som konst i våra äldreboenden"- bilder från föreläsningen.PDF

"Konst och ljussättning i särskilt boende för äldre"- En skrift av Morgan AnderssonPDF.


2014-08-20

Inbjudan inspirationsseminarium den 4/9 kl.14-17, Älgårdsberget Bispgården

"Projektion och ljussättning som konst i våra äldreboenden"PDF

2014-08-12

​Klart att vi kör ett Inspirationsseminarium den 4/9 kl.14-17 på Älggårdsberget i Bispgården där Morgan Andersson föreläser.

En intresseanmälan för konstnärer ska färdigställas och Karin Kvam hjälper mig i den processen. Information ska ut till våra anställda samt allmänhet om seminariet och anmälan görs till mig senast den 29/8.

2014-07-01 Semestertider och lite ledigt.

2014-06-23

Kontakt med Karin Kvam, Länskulturen Jämtland hur vi kan gå tillväga för att hitta konstnärer som vi kan koppla till projektet. Vi bestämmer oss för att skriva ihop ett material där vi gör en intresseanmälan som vi kan gå ut med under hösten.  Tillsammans med Morgan Andersson har vi också nu ett preliminärt datum för ett "startskott", Torsdag den 4/9. Jag förankrar det med cheferna i vård-och omsorg och meddelar status på projektet.

2014-06-03

Ett förslag på tidsplan har tagits fram och Morgan Andersson arbetar med att ta fram relevant forskningsmaterial i ämnet som han ska föreläsa om. Jag skickar bilder på Nipängen till Morgan så att han får en uppfattning om hur det ser ut på Nipängen.

TidsplanPDF

Nipängen, BispgårdenPDF

2014-04-30

Träff med personalen på Nipängen där jag informerar lite om vad som är på gång kring projektet och vad det handlar om.

2014-04-16

Inga Malmqvist förmedlar kontakt med Morgan Andersson, Arkitekt SAR/MSA, tekn dr vid
Chalmers Tekniska Högskola och Institutionen för Arkitektur. Han är gästforskare på Centrum för Vårdens Arkitektur CVAlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och har bla. forskat kring användning av gemensamma utrymmen i särskilt boende för äldre. Vi har telefonmöte där han berättar lite om vad han gjort och forskat kring och berättar också om CVA:s föreläsningar som de gjort beträffande konst i äldreboenden och fasta installationer. Vilken forskning som kan vara intressant och hur man kan visa på konstens/ljusets betydelse i offentliga miljöer.

2014-03-25

Kontakt med Inga Malmqvist på Chalmers i Göteborg, som vi tidigare pratat med inför ansökan. Hon kollar upp och återkommer med förslag på person som kan föreläsa i projektet och som kan hjälpa oss i processen.

2014-01-15

Godkänd revidering av budget och projektet kan starta! Vi har reviderat budget på så sätt att vi kommer att fokusera på Nipängen, Bispgården där konstnärerna kommer att arbeta, men att alla föreläsningar kommer att erbjudas i den mån det är möjligt till all personal och ev. allmänheten, föreningar, företag i kommunen.

2013-11-19

Beslut kommer att vi har fått bidrag, men vi måste skicka in en reviderad budget eftersom vi inte fått hela summan pengar som vi sökt.

BeslutPDF

2013-10-29

Ansökan skickas in till Kulturrådet efter alla i gruppen har godkänt innehållet.

"Projektion och ljusättning som konst i våra äldreboenden"PDF

2013-10-18

En utlysning avseende medel till kultur för äldre från Kulturrådet sätter igång ett idéarbete  under ett arbetsmöte där Carina Landin, Eva Blomkvist, Jan Elmqvist, Gun Valli, Anna-Lena Fahlén, Gunnel Nordengren och Elisabeth Carlander- Blom deltar. Vi kommer överens om att söka pengar till ett projekt för att förbättra miljön med konst/ljus som verktyg. Carina Landin får i uppdrag att skriva ihop projektet och kontakta Centrum för vårdens arkitektur på Chalmers i Göteborg om det är intresserade av att medverka på något sätt. De har kommit långt i forskningen kring äldre och deras boendemiljö. Hon får också i uppdrag att kontakta Karin Kvam på Länskulturen i Jämtland för att få fler samarbetspartners och hjälp i processen.

Utblick av Alexandra Stratimirovic. Foto Robin Hayes.

Utblick av Alexandra Stratimirovic. Foto Robin Hayes.

Dokument

Reviderad budgetPDFUppdaterad 2017-12-08 av Niclas Jarlås

Bibliotek
Ragunda hyreshys
Ragundabladet

Ragunda kommun finns också i sociala medier. Välkommen!

Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook
Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook

Telefon Kundcenter 0696-68 20 00

E-post: ragunda.kommun@ragunda.se


Öppettider kommunkontoret:

Måndag-torsdag: 08.00-16.00

Fredag: 08.00-15.00

Lunchstängt: 12.00-13.00

Mer kontaktinformation


Besöksadress

Centralgatan 13-15 Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Postadress

Ragunda kommun, Box 150,

844 21 Hammarstrand


Organisationsnummer

21 20 00-2452

 

Kommunens Intranätlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster