Om du inte är nöjd med vården

God vård bygger på ömsesidigt förtroende mellan vårdgivaren och den enskilde. Känner du dig inte rätt behandlad är det lätt att förtroendet får sig en törn. I så fall ska du försöka prata med personalen eller ansvarig chef först. Kan ni inte lösa problemet, kan du vända dig till Patientnämnden. Patientnämnden är till för att upprätthålla och utveckla relationerna mellan vårdgivaren och den enskilde.

Tala först med personalen

Om du har synpunkter eller klagomål på vården kan du börja med att tala med personalen eller ansvarig chef, för att försöka reda ut proble-men direkt. Många gånger finns det förklaringar till det som har hänt. Dina synpunkter är alltid värdefulla för att vården ska kunna utvecklas och bli bättre. Om personal eller chef inte förstår eller tar till sig dina synpunkter kan du ta kontakt med Patientnämndens kansli.

Patientnämnden

Patientnämnden ska verka för goda kontakter mellan enskilda och personal samt stödja och hjälpa enskilda patienter. Nämnden är en fristående och opartisk instans med ett kansli dit enskilda, närstående och personal kan vända sig. Nämnden gör inga medicinska bedömningar och vidtar inte heller några disciplinära åtgärder. Kansliets personal och har tystnadsplikt och det kostar inget att söka hjälp. Det är du själv som bestämmer hur långt du vill gå med ditt ärende.

Nämnden stödjer och hjälper patienten inom:
•Regionens och kommunernas hälso- och sjukvård
•Privatvård som region/kommun har avtal med
•Regionens tandvård

Kontakta Patientnämnden

När du vänder dig till Patientnämnden får du först och främst kontakt med en utredare. Denne lyssnar på dina synpunkter och ger dig råd och information om vilka möjligheter som finns. Det vanliga är att utredaren sedan framför dina synpunkter till den avdelning eller mottagning där du fått vården och försöker reda ut vad som hänt. Du kan också få information om patientförsäkringen, läkemedelsförsäkringen och möjlighet att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Ärenden, där alla personuppgifter är borttagna, tas också upp vid nämndens sammanträden för att kunna påverka vården i ett större perspektiv.

Stödpersoner

Patientnämnden har också till uppgift att rekrytera, utbilda och tillsätta stödpersoner till patienter inom den psykiatriska tvångsvården. Patienten kan tacka ja eller nej till att få en stödperson, men personalen ska alltid informera patienten om rätten till det.

Även kommunerna

Patientnämnden har avtal med samtliga kommuner i länet om att stödja dem med patientnämndsverksamhet som omfattar hälso- och sjukvård samt allmän omvårdnad i samband med det.

 

Om du vill ha mer information, lämna synpunkter på vården

eller boka ett personligt besök, kontakta:

Patientnämnden i Jämtlands län
Box 654
831 27 Östersund
Tfn: 063-14 75 60, 14 75 58, 14 75 46
E-post: patientnamnden@regionjh.se

Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Ragunda kommun
Centralgatan 15
844 21 Hammarstrand
Tel 0696-68 20 00
E-post: mas@ragunda.se

 

Uppdaterad 2017-03-24 av System

Bibliotek
Ragunda hyreshys
Ragundabladet

Ragunda kommun finns också i sociala medier. Välkommen!

Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook
Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook

Telefon Kundcenter 0696-68 20 00

E-post: ragunda.kommun@ragunda.se


Öppettider kommunkontoret:

Måndag-torsdag: 08.00-16.00

Fredag: 08.00-15.00

Lunchstängt: 12.00-13.00

Mer kontaktinformation


Besöksadress

Centralgatan 13-15 Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Postadress

Ragunda kommun, Box 150,

844 21 Hammarstrand


Organisationsnummer

21 20 00-2452

 

Kommunens Intranätlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster