Psykisk hälsa

Socialpsykiatri

Målet med den socialpsykiatriska verksamheten är att alla personer med någon form av psykisk funktionsnedsättning skall känna gemenskap, kunna påverka sin situation och leva i ett gott socialt sammanhang. Brukarinflytande är en viktig ingrediens för att uppnå detta.
I Ragunda Kommun är insatserna avgiftsfria och vi arbetar kommunövergripande. Samverkan med exempelvis kommunens utbud av daglig verksamhet, arbetsförmedling och försäkringskassa liksom psykiatri och övriga stödresurser i samhället är en del, samverkan med det lokala närings- och kulturlivet liksom anhöriga/närstående är en annan.

Socialpsykiatri i Ragunda

  • Stödjande samtal
  • Information och vägledning
  • Hembesök
  • Bedömer ansökningar kring boendestöd


Socialpsykiatrin arbetar med samtalsstöd och psykosocial behandling för att hantera symtom, sjukdom och livsstilsfaktorer. Vi stödjer dig till återhämtning från psykisk ohälsa och förmedlar hopp och inspiration till personlig utveckling. Vi samverkar med övriga verksamheter inom kommun och landsting.

Boendestöd i Ragunda kommun - Praktiskt stöd till ökad självständighet

Boendestöd är ett socialt och pedagogiskt stöd till personer som har en psykisk funktionsnedsättning. Syftet med stödet är att öka förutsättningarna till ett så självständigt liv som möjligt.


Boendestöd består till exempel av:


  • Stöd med struktur av vardagen genom att hitta goda rutiner.
  • Hjälp att hitta mening och motivation i vardagen samt stöd till att ingå i sociala sammanhang.
  • Stöd att bryta isolering i syfte att främja deltagande i samhällslivet.
  • Stöd att samspela socialt och att kommunicera med andra medmänniskor för att på så sätt förbättra det sociala nätverket.


Det kan till exempel vara stöd i hemmet, betalning av räkningar, inköp, eller matlagning.

Vi kan även ge stöd utanför hemmet för dina planerade aktiviteter eller i sociala sammanhang.


Med ditt samtycke samarbetar vi med anhöriga, hemsjukvården och/eller andra som kan vara ett stöd. Naturligtvis har all personal och andra som innefattas i verksamheten tystnadsplikt.

Mötesplatsen/samlingslokal

Mötesplatsen är till för dig som vill bryta isolering och kravlöst umgås med andra. Detta är kopplat till den socialpsykiatriska verksamheten och det enda krav som vi ställer är nykterhet.

På mötesplatsen kan du fika, spela spel eller kort, läsa, handarbeta, prata och umgås.

Du erbjuds även att vara med och utforma den framtida verksamheten.


Relaterade länkar
Uppdaterad 2016-03-30 av System

Bibliotek
Ragunda hyreshys
Ragundabladet

Ragunda kommun finns också i sociala medier. Välkommen!

Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook
Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook

Telefon Kundcenter 0696-68 20 00

E-post: ragunda.kommun@ragunda.se


Öppettider kommunkontoret:

Måndag-torsdag: 08.00-16.00

Fredag: 08.00-15.00

Lunchstängt: 12.00-13.00

Mer kontaktinformation


Besöksadress

Centralgatan 13-15 Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Postadress

Ragunda kommun, Box 150,

844 21 Hammarstrand


Organisationsnummer

21 20 00-2452

 

Kommunens Intranätlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster