Sekretess och tystnadsplikt

Ordet  sekretess  betyder förbud att röja en uppgift, vare sig det sker muntligen (det vi brukar kalla tystnadsplikt) eller skiftligt.

Vad gäller för anställda inom kommun?

Sekretess och tystnadsplikt gäller för personal som arbetar eller har arbetat med stöd och service. Det gäller alla som deltar eller har deltagit i en kommunens verksamhet; anställda (fast anställda, vikarier) och uppdragstagare (även tolkar och översättare) m.fl. Sekretess innebär att personal inte får tala om för någon vad de får reda på i samband med sitt arbete.

Tystnadsplikt gäller också mellan myndigheter, vilket bland annat innebär att kommunens personal inte utan den enskildes samtycke får lämna ut uppgifter till exempelvis sjukhuspersonal.

Sekretesslagen

Sekretesslagen (1980:100) och sekretessförordningen (1980:657) innehåller bestämmelser om vad som skall hållas hemligt i kommunernas verksamhet.

Vilka uppgifter omfattas av sekretess?

Sekretess gäller för uppgifter om sådant som rör en enskilds personliga förhållanden om inte uppgifterna kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till honom lider men.

Personliga förhållanden kan exempelvis vara sådant som gäller en persons karaktär, sinnestillstånd, familjeförhållanden, ekonomi, hälsotillstånd och arbetsförmåga.


"Men" kan t.ex. uppstå om en person utsätts för andras förakt eller hån på grund av att hans personliga förhållanden blivit kända. Bara det förhållandet att andra personer känner till en ömtålig uppgift kan vara tillräckligt för att medföra men.

Utgångspunkten för bedömningen är den enskildes egen upplevelse. I princip bör hänsyn tas till allt som den enskilde upplever som mer påtagligt obehagligt.


Exempel på ärenden som omfattas av sekretess: - ärenden om allmän omvårdnad, - uppgifter i samband med stöd och service till vissa funktionshindrade, - ärenden om bistånd åt asylsökande och andra utlänningar, - ärenden om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar, - ärenden om tillstånd till parkering för rörelsehindrade, - uppgifter som enskilda har lämnat i förtroende till familjerådgivaren och - uppgifter som familjerådgivaren har inhämtat i samband med rådgivningen.

Dokument


Uppdaterad 2018-01-08 av Niclas Jarlås

Bibliotek
Ragunda hyreshys
Ragundabladet

Ragunda kommun finns också i sociala medier. Välkommen!

Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook
Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook

Telefon Kundcenter 0696-68 20 00

E-post: ragunda.kommun@ragunda.se


Öppettider kommunkontoret:

Måndag-torsdag: 08.00-16.00

Fredag: 08.00-15.00

Lunchstängt: 12.00-13.00

Mer kontaktinformation


Besöksadress

Centralgatan 13-15 Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Postadress

Ragunda kommun, Box 150,

844 21 Hammarstrand


Organisationsnummer

21 20 00-2452

 

Kommunens Intranätlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster