Om AMI

Enheten för Arbetsmarknad och Integration (AMI) jobbar på olika sätt för att finnas där för den som behöver lite extra stöd, hjälp och motivation för att hitta sin plats i samhället och/eller i arbetslivet.

Individer kommer till AMI via framför allt kommunens socialtjänst (IFO) eller Arbetsförmedlingen.När en person kommer till AMI börjar vi med en kartläggning för att se om det finns någon aktivitet att erbjuda.

Aktiviteter

Våra akiviteter kan bland annat vara:

 • föreläsningar,
 • individuellt stöd och coachning,
 • gruppaktiviteter,
 • praktik,
 • arbetsträning,
 • anställning med stöd från Arbetsförmedlingen.

När en person sedan har aktivitet vid AMI görs uppföljningar tillsammans med personal från AMI och berörda handläggare på andra myndigheter som personen har kontakt med.

Uppdrag

Kommunens AMI-enhet har dels uppdrag som politiken lokalt belsutat att vi ska arbeta med, dels lagstadgade uppdrag:

 • Att stödja ungdomar mellan 16-19 år som inte går gymnasiet, Uppdraget kallas Kommunala aktivitetsansvaret (kaa).
 • Kommunalt flyktingmottande.

Projekt

Arbetsmarknad och integration är inblandade i flera olika projekt. Bland annat:

 • Föräldrarstöd
 • Tidiga insatser i integration (TIA)
 • Samcoach

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.

Innehåll på sidan