Om AMI

Enheten för Arbetsmarknad, Integration, LSS och Socialpsykiatri (AMI) jobbar på olika sätt för att finnas där för den som behöver lite extra stöd, hjälp och motivation för att hitta sin plats i samhället och/eller i arbetslivet.

AMIs målgrupp är individer i ålder mellan 16 – 66 år.

Aktiviteter

AMI tillhandahåller olika typer av aktiviteter. Allt från gruppträffar med olika teman till individuellt stöd.

För att få ta del av stöd från någon av AMI medarbetare krävs att man aktualiseras via IFO, STAR (samverkans forum mellan olika myndigheter) eller arbetsförmedlingen..

Uppdrag

AMI arbetar med förebyggande insatser och målet är att lindra effekterna av arbetslöshet, psykisk ohälsa samt skapa goda förutsättningar för att människor ska kunna delta i olika typer av sammanhang.

En stor del av verksamheten är lagstadgad, vilket innebär att kommunen är skyldig att tillhandahålla viss service.

Enheten arbetar löpande med olika typer av projekt.

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.

Innehåll på sidan