Familjerådgivningen

Artikeln publicerades 7 december 2023

Alla kan få problem i sina nära relationer. På familjerådgivningen erbjuds hjälp att finna nya möjligheter och lösningar på problem och konflikter. Familjerådgivningen erbjuder samtal för vuxna: kärleksrelationer, vuxna syskonrelationer, föräldrar och enskilda som vill förbättra sina nära relationer.

Vi erbjuder samtal för alla oavsett kön, sexuell läggning, ålder, könsöverskridande identitet/uttryck, etnicitet, funktionsvariation eller religion/trosuppfattning.

Familjerådgivningen har sträng sekretess och för inga journaler.

Läs mer om familjerådgivningen och hur du kan boka tid på deras hemsida:

Familjerådgivning - Östersund.se (ostersund.se) Länk till annan webbplats.