Utredning särskilt boende

Artikeln publicerades 4 juni 2024

Stöd- och omsorgsavdelningen har fått i uppdrag att undersöka ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser vid avveckling av Begegårdens särskilda boende i Stugun. Uppdraget ska återredovisas till kommunstyrelsen den 10 september 2024.

Igår den 3 juni 2024 hade politik och tjänstemän ett inledande möte med personalen på Bergegården. Från politiken deltog Anton Hammar (S) och Mikael Westin (C) och från tjänstemannasidan Håkan Wretling, socialchef och Thommie Johannesson, HR-chef.

Temat för mötet var att presentera uppdraget och att det just nu inte finns några färdiga svar eller beslut. På mötet kom man överens om att skapa en referensgrupp/fokusgrupp bestående av 3-4 medarbetare från Bergegården som representerar arbetsgruppen på boendet. Detta för att samla ihop synpunkter och input till utredningen från personalgruppen.

Det finns möjlighet för medborgare att ge synpunkter till utredningen under utredningens gång vi vår e-tjänst:Synpunkter, beröm och klagomål - Ragunda kommun Länk till annan webbplats.

Uppdragets rubrik är "KS § 86 Begäran om uppdrag att undersöka konsekvenser för stöd och omsorgsverksamheten vid avveckling av ett särskilt boende". Diarienummer är KS 2024/27.

Här finns protokollet och uppdraget från Kommunstyrelsens möte:

Protokoll (formpipe.com) Länk till annan webbplats.

Mer information och delredovisningar av utredningen kommer att presenteras här på kommunens webbplats under sommaren/hösten.