Våld kan se ut på många olika sätt men är aldrig okej!

Artikeln publicerades 8 maj 2023

Unga som blir utsatta eller utsätter andra för våld behöver veta var de kan vända sig för att få stöd. Därför går flera organisationer nu ut med en gemensam informationskampanj som vänder sig till unga i åldersgruppen 13-23 år.

Hit kan du vända dig för hjälp

Hos Centrum mot våld kan du som är eller har varit utsatt för våld få råd och stöd.

  • Barn och unga som upplever eller har upplevt våld
  • Personer som utövar eller har utövat våld

På deras hemsida finns mer information och kontaktuppgifter. Vi har tystnadsplikt och du kan vara anonym i den inledande kontakten med oss. Centrum Mot Våld – Jämtlands Län (centrummotvald.se)Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Centrum mot våld är en samverkan mellan alla kommuner i Jämtlands län och som finns för dig som bor i länet.

Gemensam kampanj för fler möjligheter till hjälp

Det är flera organisationer som jobbar för att stoppa våld i nära relationer. Dessa har nu gått samman i en gemesam informationskampanj som riktar sig till unga i åldersgruppen 13-23 år. På så sätt får de unga fler möjligheter att välja vem de vill ta kontakt med.

Informationskampanjen kommer främst att synas i sociala medier och affischer som sätts upp på platser där unga rör sig.

Om kampanjen våld är aldrig okej

Budskap: Våld är aldrig okej. Ingen får kränka dig, hota dig, slå dig eller tvinga dig att göra något du inte vill göra. Det finns hjälp att få. Vi finns här för dig.

Organisationerna bakom kampanjen: