Stöd för äldre och seniorer

 • Hemsjukvård och hjälpmedel

  Du kan få sjukvård och rehabilitering hemma eller om du bor i en särskild boendeform. Hemsjukvård innefattar även friskvård, råd och stöd samt olika förebyggande insatser mot fall, trycksår och undernäring.

 • Hemsändning

  Pensionärer och funktionshindrade som är folkbokförda i Ragunda kommun har möjlighet att få dagligvaror till hemmet.

 • Korttidsvistelse

  Korttidsvistelse finns för dig som till följd av sjukdomsfall tillfälligt inte kan bo hemma. Korttidsvistelse beviljas av kommunens biståndshandläggare under en begränsad period.

 • Mat och lunch inom omsorgen

  Fullvärdig kost är en förutsättning för hälsa och välbefinnande. Här hittar du menyerna för veckan på våra äldreboenden.

 • Tandvård

  Om du har ett stort omsorgsbehov eller funktionsnedsättning kan du ha rätt till tandvårdsintyg och uppsökande tandvård.

 • Våra boenden för äldre

  Särskilt boende – ibland även kallat äldre­boende - är till för dig med så stort behov av vård, omsorg och trygghet att det inte går att ordna i ditt eget hem.