Korttidsvistelse

Korttidsvistelse finns för dig som till följd av sjukdomsfall tillfälligt inte kan bo hemma. Korttidsvistelse beviljas av kommunens biståndshandläggare under en begränsad period.

Målet med insatsen är alltid att individen ska kunna flytta hem till sitt ordinarie boende.

Ragunda kommun har korttidsplatser i Hammarstrand på avdelningen Eken på Nyviksvägen.

Ansökan om korttidsvistelse

Vill du ansöka om korttidsvistelse kan du ringa Kundcenter som hjälper dig att få kontakt med en biståndshandläggare.

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.