Mat och lunch inom omsorgen

Fullvärdig kost är en förutsättning för hälsa och välbefinnande. Här hittar du menyerna för veckan på våra äldreboenden.

Matsedlar

Bergegårdens matsedel Länk till annan webbplats.

Nipängens matsedel Länk till annan webbplats.

Nyviksvägens matsedel Länk till annan webbplats.

Bra mat är viktig!

Maten skall vara sammansatt så att den tillgodoser behovet av energi och näring. Maten tillför också glädje, lust och social samvaro. Den är också en viktig del av den kulturella traditionen. Den ska tillagas och serveras tryggt och säkert.

För att kvalitetssäkra maten utgår vi från Livsmedelsverkets nationella riktlinjer för måltider i äldreomsorgen.

På Livsmedelsverkets hemsida hittar du nationella riktlinjer och kan läsa mer om måltider i äldreomsorgen.

Måltider i äldreomsorgen (livsmedelsverket.se) Länk till annan webbplats.

Ragunda kommuns kostpolicy

Kostpolicyn är ett styrande dokument för att kvalitetssäkra det övergripande arbetet inom kostverksamheten. Kostpolicyn ligger till grund för kostens riktlinjer inom Ragunda kommun.

Ragunda kommuns kostpolicy Pdf, 494.9 kB.

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.